Zítra 23.7. konáme od 9.hodin bohoslužbu.

Tématem evangelia je podobenství o rozsévači.

Zítra 16.7 se bohoslužba nekoná, 

přejeme požehnanou neděli a klidné letní dny.

O prázdninách konáme bohoslužby v obvyklý čas v 9. hodin v naší modlitebně.

V prázdninovém čase se scházíme nepravidelně. 

Aktuální data bohoslužeb zde budeme pravidelně zveřejňovat.

Pastorační dopis 2023


Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody Jer 17,5


Milé sestry a bratří, milí přátelé,

zdravíme Vás v roce 2023. Procházíme dobou, která je pro nás nelehká a těžká a plná nejistot.

Rádi bychom Vám tedy hned zpočátku vyprosili pokoj a klid, dobrou mysl a hodně zdraví. Také spolehnutí se na to, že Pán Bůh naše cesty vede a je nám oporou a nadějí.

Minulý rok jsme dle možností konali bohoslužby, jako vždy v 9.00 hodin v naší modlitebně na Náchodské ulici. Schází se nás ale velmi málo, tak pokud máte možnost, moc rádi Vás zveme do našeho společenství, prožít ztišení při bohoslužbě, načerpat duchovní sílu do dalších dní.

Jak víte, máme u nás i Diakonické středisko Divizna, které se stará o volnočasové aktivity dětí s postižením. Zrekonstruovanou faru poskytujeme i k různým akcí, jako je cvičení, teambuildingy a podobně.

V průběhu roku se scházíme k ekumenickým setkáním s ostatními církvemi, inspirujeme se navzájem.

Samozřejmě nás můžete kontaktovat, pokud byste chtěli svátost křtu, svatbu nebo poslední rozloučení, ať již ve sboru nebo jinde.

Sestra farářka je zároveň profesionální terapeut s mnohaletou zkušeností, a, pokud byste potřebovali Vy nebo kdokoliv jiný, nabízí terapeutické služby a také krizovou intervenci.

V minulém roce také sestra farářka začala docházet jako dobrovolný vězeňsky kaplan do věznice Ruzyně.

Naše číslo účtu u Fio banky je 2601896921/2010, pokud jste již poslali nebo pošlete jakoukoliv částku, moc děkujeme.

Informace o naší náboženské obci najdete na webových stránkách www.ccshpocernice.cz

Přejeme Vám do dalších dní hlavně hodně zdraví, pokojnou mysl, radost a klid.

Buďme vděční za každý den, který smíme prožít, netrapme se zbytečnými starostmi a pokud lze, svěřme vše Hospodinu, který je naší oporou a nadějí.

Mgr Eva Cudlín, farářka

Radostné Vánoce a požehnaný Nový rok 

Vánoční bohoslužby:

25.12.2022. Hod Boží vánoční v 10.00 hodin

1.1.2023 Novoroční bohoslužba v 10.00 hodin

Vzpomínková bohoslužba

Bohoslužba se vzpomínkou za zemřelé se bude konat 30.října 2022  v 9.00 hodin v naší  modlitebně. 

Přijďte spolu s námi vzpomenout na své blízké a poděkovat za jejich život.


Pastorační dopis

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť,
všechno pomíjí, Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí,
jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

Milé sestry a bratří, milí přátelé,

zdravíme Vás v roce 2022. Procházíme již bezmála druhým rokem nelehkým obdobím. Nejdříve pandemická situace a poté, když se zdálo, že se život vrátí do starých kolejí, nás všechny zasáhl válečný konflikt na Ukrajině.

Rádi bychom Vám vyprosili pokoj a klid, dobrou mysl a hodně zdraví. Modlíme se za Vás všechny, kteří patříte do našeho sboru pravidelně, a věříme, že Pán Bůh naše cesty vede, ať jsou jakkoliv složité a je nám vždy oporou.

Od dubna tohoto roku jsme na naší faře ubytovali rodinu z Ukrajiny, které poskytujeme zázemí a oporu, než se budou moci navrátit do své vlasti.

Bohoslužby sloužíme v neděli v 9.00, nyní nepravidelně, neboť se nás schází málo. Rádi bychom Vás tedy opět přizvali, přijďte se s námi pomodlit, prožít liturgii a načerpat duchovní sílu.

Samozřejmě nás můžete opět kontaktovat, pokud byste chtěli svátost křtu, svatby nebo poslední rozloučení.

V tom případě prosím kontaktujete sestru farářku na telefonu 702 039 910.

Poslední roky jsou pro nás všechny náročné, a tak nabízíme i terapeutické služby. Sestra farářka, jak jsme psali v minulém listu ,tje zároveň profesionální terapeut s mnohaletou zkušeností a nabízí terapeutické služby a doprovázení.

Pokud byste chtěli přispět naší náboženské obci, budeme velmi rádi, číslo učtu u Fio banky je 2601896921/2010, pokud jste již poslali nebo pošlete jakoukoliv částku, moc děkujeme.

Informace o naší náboženské obci najdete na webových stránkách www.ccshpocernice.cz

Přejeme Vám zdraví, pokojnou mysl, radost a klid a pěkné nastávající léto.

Kéž se radujeme z každého dne, který prožíváme v míru a jsme vděčni za vše, co máme.

Mgr Eva Cudlín, farářka

Bohodlužby opět v naší modlitebně v neděli od 9.hodin

Od květny opět sloužíme bohoslužby v naší modlitebně v neděli od 9.00 hodin. 

Zůstává u nás zatím na faře ubytovaná pouze maminka s dcerou z Ukrajiny.

Mimořádná situace v důsledku války na Ukrajině

V naší modlitebně jsme od poloviny března do konce dubna ubytovali ukrajinskou rodinu, která utekla před válkou. 

Do konce dubna budeme hostovat v Církvi evangelické v Třebešovské 46 , bohoslužby od 8 hodinAlianční týden modliteb 2022

    ŠABAT - ŽIVOT V BOŽÍM                           RYTMU

10. - 15. ledna

MODLÍME SE ZA ZASTAVENÍ I NOVÁ VYKROČENÍ, ZA VYČERPANÉ A VYKOŘISŤOVANÉ, ZA ODPOČINEK I NALÉZÁNÍ SIL, ZA ČAS NA VZTAHY I ROZJÍMÁNÍ, ZA SVÁTEK I KAŽDODENNOST, MLADÍ I STAŘÍ, NAHLAS I V DUCHU, TRADIČNĚ I NEZÁVISLE. TĚŠÍ SE NA VÁS EKUMENICKÉ SPOLEČENSTVÍ HORNOPOČERNICKÝCH CÍRKVÍ!  

Lze se zúčastnit naživo i online, odkazy na Youtube zveřejníme den předem. 

Videokonference pro společnou modlitbu po přenosu (19h): meet.jit.si/atmpocernice 

Děkujeme za dodržování opatření: respirátory, desinfekce, zvážení účasti online. Aktuální informace a online: www.horni-pocernice.evangnet.cz/atm

10. - 15. ledna Pondělí 10. ledna: 18:30 římskokatolický kostel sv. Ludmily na Chvalské tvrzi 1 bohoslužbu vede Vojtěch Eliáš,  káže Eva Cudlínová z Církve husitské 

Úterý 12. ledna: 18:30 husitská modlitebna na Náchodské 171: bohoslužbu vede Eva Cudlínová, káže Petr Procházka z Evangelické církve metodistické 

Středa 13. ledna: 18:30 modlitebna Církve bratrské Ve Žlíbku 8: bohoslužbu vede Michal Žemllička, káže A. Hanychová z Českobratrské c. evangelické 

Čtvrtek 14. ledna: 18:30 metodistická modlitebna na Křovinově náměstí 12: bohoslužbu vede Petr Procházka, káže Marek Bačo z Life Church 

Pátek 15. ledna: 18:30 evangelická modlitebna v Třebešovské 46: bohoslužbu vede Alžběta Hanychová, káže Vojtěch Eliáš z katolické církve 

Sobota 16. ledna: 11:00 Life Church v◦Hrdoňovické 18: bohoslužbu vede Jerry Lillard, káže Michal Žemlička z Církve bratrské


Bohoslužby na Nový rok

První bohoslužbu v Novém roce 2022 sloužíme 2.ledna v 9.00 hodin. 

DUŠIČKY

Zveme Vás na vzpomínkovou bohoslužbu do našeho sboru v neděli 31.10.2021
Přijďte zavzpomínat, zapálit svíčku a pomodlit se za své zemřelé.


Bohoslužby opět každou neděli od 9.00

Srdečně Vás zveme opět na bohoslužby, které se konají každou neděli.

Sejdeme se 29.listopadu v 9.00.

Tato neděle je 1. adventní nedělí a začíná jí nový liturgický rok.
Na základě usnesení vlády ze čtvrtka 22.10. 2020 se nekonají až do odvolání nedělní bohoslužby.


Potřebujete - li duchovní podporu či rozhovor obraťte se na farářku Evu Cudlínovou kontakt 702 039 910 nebo můžete požádat e -mailem:
ccshpocernice@gmail.com.

Vyprošujeme všem pevné zdraví a Boží ochranu.


Nedělní bohoslužby se konají od 9.00 hodin v modlitebně na Náchodská ulici 382/171