Radostné Vánoce a požehnaný Nový rok 

Vánoční bohoslužby:

25.12.2022. Hod Boží vánoční v 10.00 hodin

1.1.2023 Novoroční bohoslužba v 10.00 hodin

Vzpomínková bohoslužba

Bohoslužba se vzpomínkou za zemřelé se bude konat 30.října 2022  v 9.00 hodin v naší  modlitebně. 

Přijďte spolu s námi vzpomenout na své blízké a poděkovat za jejich život.


Pastorační dopis

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť,
všechno pomíjí, Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí,
jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

Milé sestry a bratří, milí přátelé,

zdravíme Vás v roce 2022. Procházíme již bezmála druhým rokem nelehkým obdobím. Nejdříve pandemická situace a poté, když se zdálo, že se život vrátí do starých kolejí, nás všechny zasáhl válečný konflikt na Ukrajině.

Rádi bychom Vám vyprosili pokoj a klid, dobrou mysl a hodně zdraví. Modlíme se za Vás všechny, kteří patříte do našeho sboru pravidelně, a věříme, že Pán Bůh naše cesty vede, ať jsou jakkoliv složité a je nám vždy oporou.

Od dubna tohoto roku jsme na naší faře ubytovali rodinu z Ukrajiny, které poskytujeme zázemí a oporu, než se budou moci navrátit do své vlasti.

Bohoslužby sloužíme v neděli v 9.00, nyní nepravidelně, neboť se nás schází málo. Rádi bychom Vás tedy opět přizvali, přijďte se s námi pomodlit, prožít liturgii a načerpat duchovní sílu.

Samozřejmě nás můžete opět kontaktovat, pokud byste chtěli svátost křtu, svatby nebo poslední rozloučení.

V tom případě prosím kontaktujete sestru farářku na telefonu 702 039 910.

Poslední roky jsou pro nás všechny náročné, a tak nabízíme i terapeutické služby. Sestra farářka, jak jsme psali v minulém listu ,tje zároveň profesionální terapeut s mnohaletou zkušeností a nabízí terapeutické služby a doprovázení.

Pokud byste chtěli přispět naší náboženské obci, budeme velmi rádi, číslo učtu u Fio banky je 2601896921/2010, pokud jste již poslali nebo pošlete jakoukoliv částku, moc děkujeme.

Informace o naší náboženské obci najdete na webových stránkách www.ccshpocernice.cz

Přejeme Vám zdraví, pokojnou mysl, radost a klid a pěkné nastávající léto.

Kéž se radujeme z každého dne, který prožíváme v míru a jsme vděčni za vše, co máme.

Mgr Eva Cudlín, farářka

Bohodlužby opět v naší modlitebně v neděli od 9.hodin

Od květny opět sloužíme bohoslužby v naší modlitebně v neděli od 9.00 hodin. 

Zůstává u nás zatím na faře ubytovaná pouze maminka s dcerou z Ukrajiny.

Mimořádná situace v důsledku války na Ukrajině

V naší modlitebně jsme od poloviny března do konce dubna ubytovali ukrajinskou rodinu, která utekla před válkou. 

Do konce dubna budeme hostovat v Církvi evangelické v Třebešovské 46 , bohoslužby od 8 hodinAlianční týden modliteb 2022

    ŠABAT - ŽIVOT V BOŽÍM                           RYTMU

10. - 15. ledna

MODLÍME SE ZA ZASTAVENÍ I NOVÁ VYKROČENÍ, ZA VYČERPANÉ A VYKOŘISŤOVANÉ, ZA ODPOČINEK I NALÉZÁNÍ SIL, ZA ČAS NA VZTAHY I ROZJÍMÁNÍ, ZA SVÁTEK I KAŽDODENNOST, MLADÍ I STAŘÍ, NAHLAS I V DUCHU, TRADIČNĚ I NEZÁVISLE. TĚŠÍ SE NA VÁS EKUMENICKÉ SPOLEČENSTVÍ HORNOPOČERNICKÝCH CÍRKVÍ!  

Lze se zúčastnit naživo i online, odkazy na Youtube zveřejníme den předem. 

Videokonference pro společnou modlitbu po přenosu (19h): meet.jit.si/atmpocernice 

Děkujeme za dodržování opatření: respirátory, desinfekce, zvážení účasti online. Aktuální informace a online: www.horni-pocernice.evangnet.cz/atm

10. - 15. ledna Pondělí 10. ledna: 18:30 římskokatolický kostel sv. Ludmily na Chvalské tvrzi 1 bohoslužbu vede Vojtěch Eliáš,  káže Eva Cudlínová z Církve husitské 

Úterý 12. ledna: 18:30 husitská modlitebna na Náchodské 171: bohoslužbu vede Eva Cudlínová, káže Petr Procházka z Evangelické církve metodistické 

Středa 13. ledna: 18:30 modlitebna Církve bratrské Ve Žlíbku 8: bohoslužbu vede Michal Žemllička, káže A. Hanychová z Českobratrské c. evangelické 

Čtvrtek 14. ledna: 18:30 metodistická modlitebna na Křovinově náměstí 12: bohoslužbu vede Petr Procházka, káže Marek Bačo z Life Church 

Pátek 15. ledna: 18:30 evangelická modlitebna v Třebešovské 46: bohoslužbu vede Alžběta Hanychová, káže Vojtěch Eliáš z katolické církve 

Sobota 16. ledna: 11:00 Life Church v◦Hrdoňovické 18: bohoslužbu vede Jerry Lillard, káže Michal Žemlička z Církve bratrské


Bohoslužby na Nový rok

První bohoslužbu v Novém roce 2022 sloužíme 2.ledna v 9.00 hodin. 

DUŠIČKY

Zveme Vás na vzpomínkovou bohoslužbu do našeho sboru v neděli 31.10.2021
Přijďte zavzpomínat, zapálit svíčku a pomodlit se za své zemřelé.


Bohoslužby opět každou neděli od 9.00

Srdečně Vás zveme opět na bohoslužby, které se konají každou neděli.

Sejdeme se 29.listopadu v 9.00.

Tato neděle je 1. adventní nedělí a začíná jí nový liturgický rok.
Na základě usnesení vlády ze čtvrtka 22.10. 2020 se nekonají až do odvolání nedělní bohoslužby.


Potřebujete - li duchovní podporu či rozhovor obraťte se na farářku Evu Cudlínovou kontakt 702 039 910 nebo můžete požádat e -mailem:
ccshpocernice@gmail.com.

Vyprošujeme všem pevné zdraví a Boží ochranu.


Nedělní bohoslužby se konají od 9.00 hodin v modlitebně na Náchodská ulici 382/171