Pravidelné bohoslužby


Církev československá husitská slouží pravidelné bohoslužby podle Liturgie dle dr. Karla Farského. Alternativně je možné užívat i Druhou liturgii. Bohoslužba slova je vysluhována podle textů Kalousovy pobožnosti. 
 Neděli od 9.00 v modlitebně v Horních Počernicích 


Křty dětí a dospělých

Křest je svátost první duchovní obrody, v níž Duch svatý přivtěluje křtěnce jednou provždy k Boží církvi a osvojuje mu milost Kristova křtu, kříže a vzkříšení. 

Křtíme děti i dospělé, křty konáme v našem sboru.


 

Svátost manželství

Manželství je svátost, v níž se muž a žena v lásce navždy spojují a jsou Duchem svatým posvěcováni, aby byli obrazem Božím v Kristu, nástrojem Stvořitele ke vzniku nových lidských bytostí a základem rodiny podle Boží vůle.
 O svátost manželství můžete požádat, provádíme obřady ve sboru i na místě Vámi určeném.