Nedělní bohoslužby

09.06.2020

Nedělní bohoslužby se konají od 9.00 hodin v modlitebně na Náchodská ulici 382/171